Arnold GITS (° 28 april 1953) studeerde aan de KUL afdeling Kortrijk en vervolgens aan de KU Leuven, waar hij in 1977 het diploma van licentiaat in de rechten behaalde. Na zijn stage werd hij vennoot in een associatie die werd uitgebouwd rond Mr. Carlos Gits. Van 1999 tot 2011 was hij geassocieerd met Mr. Rik Honoré.

In 2011 startte hij het kantoor Gits & Partners op.

Hij legt zich in hoofdzaak toe op en geniet een reputatie in het familierecht en het familiaal vermogensrecht (echtscheiding, erfrecht, vereffening-verdeling, schenkingen en testamenten).
Hij volgde de opleiding 'bemiddeling in familiezaken'. Tevens is hij onderlegd in het agrarisch recht (landpacht en landbouwzaken), zakelijke rechten (eigendomsrecht en onteigening) en huurrecht (handelshuur, huishuur, gemeenrechtelijke huur).

Hij kan bogen op een jarenlange ervaring waarbij hij de gelegenheid kreeg tal van belangrijke dossiers op civiel en penaal vlak te behandelen.

Hij geeft voorrang aan onderhandelde en constructieve oplossingen, waarbij zijn beschikbaarheid en zin voor pragmatisme veelal tot snelle en bevredigende resultaten leiden, terwijl hij anderzijds met gedrevenheid de gerechtelijke procedures voert wanneer deze onvermijdelijk blijken te zijn.

Terug naar overzicht