Marc DOUTRELUINGNE

E-mail Terug naar overzicht

Marc DOUTRELUINGNE (° 4 oktober 1955) studeerde aan de UCL te Leuven, waar hij afstudeerde en in 1978 het diploma van licentiaat in de rechten behaalde.

Hij volgde nadien de bijzondere licentie “fiscaal recht en accountancy” aan de RUG te Gent.

Na zijn stage, die hij volgde aan de balie te Gent en vervolgens aan de balie te Kortrijk, leidde hij tot september 2009 een eigen kantoor. Sindsdien is hij vennoot in het kantoor Gits & Partners.

Hij had de gelegenheid als advocaat adviserend op te treden voor een landbouworganisatie met het oog op de wijziging van de landpachtwet van 4 november 1969.

Dit heeft geleid tot de redactie van het zogenaamde wetsvoorstel “Baldewijns”, dat uiteindelijk de ruggegraat werd van de gewijzigde pachtwet van 7 november 1988.

Aldus heeft hij zich sinds 1980 grondig gespecialiseerd in de materie van het agrarisch recht in het algemeen en de landpachtwet in het bijzonder.

Hij is bestuurder van de Belgische Vereniging voor Agrarisch Recht en publiceert regelmatig bijdragen in het tijdschrift van de vereniging (Tijdschrift voor Agrarisch Recht).

Hij trad ook op als rapporteur op verschillende Europese congressen voor agrarisch recht.

Hij verleende zijn medewerking aan de redactie van het naslagwerk “De landpacht”, gepubliceerd in 2010 bij “Die Keure”, alsook aan de Franstalige versie, gepubliceerd bij dezelfde uitgever.

Hij is vooral actief in het agrarisch recht, landpachtwetgeving, vastgoedrecht, stedenbouw en ruimtelijke ordening, erfrecht (vereffening en verdeling) en familierecht.

Terug naar overzicht